بازگشت

میتوانم سفارش خود را در محل پرداخت کنم؟

میتوانم سفارش خود را در محل پرداخت کنم؟

باتوجه به اینکه درگاه ها به صورت اعتباری و خرید اقساطی می باشند, امکان پرداخت هزینه سفارش در محل وجود نخواهد داشت.