بازگشت

چه کالاهایی از طریق باربری ارسال می شوند؟

چه کالاهایی از طریق باربری ارسال می شوند؟

کالاهایی که وزن, ابعاد و شرایط آنها به نحوی باشد که اداره پست از تحویل گرفتن آنها خودداری کند. مانند یخچال, لباسشویی و…